Regler

Regler for Aibel arts fiskekonkurranse

1. Alle deltagere må være med i et lag. Er man alene i en båt, kan man delta som lag, men båten kan da kun ha en person ombord under hele konkurransen.

2. Samtlige medlemmer av et lag må være i samme båt. Et lag må bestå av 2 eller 3 personer (1 person hvis pkt 1 er oppfylt). Dersom det brukes større båt kan 2 eller flere lag være på samme båt.(Kan ikke bytte båt under konkurransen)

3. Kun den fisk som lag-deltager selv har fisket, teller for laget i konkurransen.

4. Det skal fiskes kun med sportsfiskeredskap; stang og snelle + agn, sluk, pilk e.l.
fra båt, og det tillates kun å fiske med en stang av gangen pr. deltager.
Max. 3 enkeltkroker eller pilk med 2 opphengere (Enkeltkroker)

5. Båten skal være minst 12 fot (ca 4 meter). Maks størrelse 75 fot.

6. Alle båter skal ha avgang/Innkomst i fra Smedasundet.

Sikkerhet

7. Hver deltager er ansvarlig for egen sikkerhet. Skippere har et overordnet ansvar ovenfor båten og dens passasjerer, slik at det gjeldende reglement for konkurransen og sjøfartsreglene/lovene overholdes.

8. Det skal finnes redningsvest om bord til alle. Bruk denne.

9. Alle båter skal være utstyrt med VHF-radio eller mobiltelefon. Mobiltelefon må være påslått og mobilnummer skal være oppgitt ved påmelding av båt. Nødbluss bør finnes ombord.

10. Alle skippere fyller ut eget registreringsskjema som leveres Sekretariatet før avhenting av Startkonvolutt.

Dette for å lette arbeidet med eventuelle søk og redningsoppdrag.

Telefonnummer til redningstjenester og VHF-lyttekanal oppgis i startkonvolutt.

11. Skippere møter på Fiskeskippermøte kl. 08:45 Lørdag, hvor det blir gitt informasjon for dagen.

12. skipper må henter båtkort ved konkurransestart før fiskeskippermøte.
Båtkort leveres inn ved konkurranseslutt/innveging. Les skippers vedlegg i startkonvolutten.

13. Lørdag starter deffilering med salutt/signal. Startbåt må ikke passeres før et start-signal er gitt. Alle deltagerbåter skal befinne seg i sundet inntil start-signal er gitt.
Starten kan bli videofilmet.

14. Begrensninger i fiskeområde kan bli gitt av festivalledelsen på Skippermøtet før konkurransestart.

Konkurransens varighet og tidsfrister.

15. Lørdag

Konkurransetid: kl 09.00 – 15.30.

Innveiing fra kl 15.30.

Senest innkomst Kl 16.30. Båter som kommer inn etter denne tidsfrist blir diskvalifisert.

Fangst og poengberegning.

16. Minstemål fremgår i artslisten på veiekort som er publisert for det gjeldende år. Disse kan fravike fra myndighetskrav, og er fastsatt av konkurranseledelsen.

17. Det kan veies inn fisk i hver art som står på lista. Kun den største av hver art er tellende, og en art kan max. gi 200 poeng.

18.     Poengberegning: Poeng i konkurransen regnes ut etter følgende formel :
(Vekt / Grunnvekt) x 100

Eksempel : Lange på 7,5 kg gir ( 7,5/15) x 100 = 50,00 poeng.

19. Den største fisk av hver art, tatt i laget, gir tellende poeng. Det lag som får flest poeng blir vinner av konkurransen. Det premieres også størst fisk i % av grunnvekt på 10 fiskeslag. Disse Fiskeslag opplyses det om i Veiekortet.

Protester og brudd på reglement.

20. Deltagere som bryter disse bestemmelser kan diskvalifiseres. Grovere brudd kan resultere i utestengelse fra konkurransen i inntil 2 år.

21. Jury blir sammensatt av 3 deltagere og 2 fra arrangør  som vurderer evt. protester eller diskvalifikasjoner. Protestgebyr er kr 100,-

22. Arrangør kan ta stikkprøver / kontroll av båter både før start og under konkurransen.

23. Protester etter konkurransen må være konkurranseledelsen i hende senest 1 time etter premieutdeling/offentligjøring av resultater.

Reglement gyldig fra og med 2015

baardsenAibel logo_2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *